Regulaminy

Uchwała Nr RG.0007.297.2021

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lyski uprawnień do ustalania wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

plik Uchwała Nr RG.0007.297.2021