Oczyszczalnia Sumina

Jednostka organizacyjna UG Lyski

Adres:
Oczyszczalnia Ścieków w Suminie
ul Dworcowa 12b
44-295 Sumina

NIP: 642-27-63-019
Regon: 277833290
tel/fax: 32-42-78-014
e:mail: oczyszczalnia@lyski.pl
Zgłaszanie awarii:
tel: 32-42-78-014
tel. kom: 510-093-286.

Wpłaty należy dokonywać na konto: Mikołowski Bank Spółdzielczy
nr rachunku bankowego 47 8455 0000 2001 0030 8207 0001

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku od 7.00- do 15.00
Kierownik jednostki: Katarzyna Bętkowska

Inspektor Ochrony Danych: Marian Stanek
mail: iodo@oczyszczalnia-sumina.pl