INFORMACJA

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie informuje, że w dniu 02.05.2019 r. biuro Oczyszczalni będzie nieczynne. Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Informacja dotycząca rozliczeń kanalizacji.

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b, 44-295
Sumina zawiadamia swoich Usługobiorców, że wszystkie
sprawy i informacje dotyczące rozliczeń opłat za kanalizację
należy kierować na mail: faktury.os@lyski.pl.

Jednocześnie informuje się, że informacje, które trafią na inny adres niż podany
w niniejszej informacji mogą nie zostać rozpatrzone.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.185.2014
WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

taryfy POBIERZ ZARZĄDZENIE


ZARZĄDZENIE NR W.0050.197.2014
WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

taryfy POBIERZ ZARZĄDZENIE


INFORMACJA


Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Suminie dostępny jest w biurze Oczyszczalni Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12, 44-295 Sumina w godzinach pracy biura.